Klankbordbijeenkomst Fokkerij 15 juli

15-08-2022
Klankbordbijeenkomst Fokkerij 15 juli

Tijdens de bijeenkomst op 15 juli gingen Stamboeksecretaris Thomas Gregoire, de fokkerij commissie en leden van het NSIJP met elkaar in gesprek over de fokkerij van ons IJslandse paard. Rasverbetering, de visie die een ieder daarop heeft en het beleid dat daarbij past werd uitvoerig besproken. In totaal waren er 19 aanwezigen die op een constructieve en respectvolle manier hierover met elkaar in discussie gingen. Extra interessant werd het gesprek door de aanwezigheid van zowel zeer ervaren als een aantal startende fokkers, die elk vanuit hun eigen perspectief een waardevolle bijdrage konden leveren aan het gesprek.

Een belangrijk punt dat deze avond naar voren is gekomen, is de behoefte aan informatievoorziening op fokkerijgebied in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan de opbouw en de achterliggende gedachten van het FIZO systeem, nieuwe voortplantingstechnieken, erfelijke gebreken, keuringsspecifiek trainen of voorbrengen, maar ook meer informatie over de IJslanderfokkerij richting nieuwe leden.

Hiernaast werd gesproken over manieren om de keuring onder het zadel toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Binnen de huidige mogelijkheden is het voor veel fokkers en eigenaren een erg grote stap om een paard te (laten) voorstellen op een FIZO keuring, en er is duidelijk behoefte om dat te veranderen.

Naast de zinvolle punten die de leden op de avond zelf aandroegen, hebben we ook schriftelijk van enkele leden input ontvangen. Alle input, zowel van de avond als schriftelijk, nemen we mee in ons te schrijven beleidsplan voor de komende drie jaar.