Jonge Hengstenkeuring 2022

04-02-2022
Jonge Hengstenkeuring 2022

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de jonge hengsten te houden op zaterdag 23 april 2022.
De keuring wordt gehouden op de mooie locatie van het NHC te Ermelo.

(sluitingsdatum inschrijving: 1 april 2022).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2022 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal plaatsvinden naar FEIF standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

 

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek in Utrecht verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau, info@nsijp.nl.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

DNA verificatie
Van alle aan de jonge Hengstenkeuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2022 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 85,00
Voor hengsten is een box verplicht. Kosten € 50,00 (doorberekening tarief NHC) 

Uitschrijven kan tot en met de sluitingsdatum (1 april), daarna bent u het inschrijfgeld verschuldigd, ook als u niet komt.

inschrijfformulier

foto: Stelkur frá Holtsmúla 1