Jan Pelsprijs voor Arnout Bakker en Ellen Meesters

19-08-2018
Jan Pelsprijs voor Arnout Bakker en Ellen Meesters

Elk jaar wordt tijdens de NK de Jan Pelsprijs uitgereikt. Dit jaar werd dit gedaan door voorzitter NSIJP Bert den Uijl en dochter Jet Pels. Hieronder de speech die aangeeft hoe bijzonder de beide personen zijn die dit jaar de prijs krijgen uitgereikt: Arnout Bakker en Ellen Meesters.

"Zoals ieder jaar reiken we ook dit jaar tijdens de NK de Jan Pelsprijs uit, een prijs bestemd voor vrijwilligers die opvallen voor hun bijzondere inzet voor de vereniging en voor het IJslands paard. De prijs is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Jan Pels. Jan was een supervrijwilliger die zich altijd en overal met enthousiasme en (IJslands) vuur inzette; daarmee staat hij nadrukkelijk symbool voor deze prijs.

De IJslanderwereld heeft vrijwilligers nodig, in het NSIJP, in de regionale verenigingen, bij organisatoren. Voor een NK als dit is het gewoon een voorwaarde dat we er met zijn allen de schouders onder zetten en het is fantastisch om te zien dat dat iedere keer – uiteindelijk – weer lukt. Alle vrijwilligers die actief zijn in de IJslanderwereld waarderen wij en het is ieder jaar verheugend deze prijs te mogen uitreiken. Ik doe dat samen met Jet Pels, dochter van Jan en ook zo’n actieve vrijwilliger.

In de loop der jaren hebben al heel wat winnaars de revue gepasseerd. Allemaal mensen die zich langdurig op allerlei terreinen hebben ingezet binnen de vereniging en de IJslanderwereld... De keuze is altijd weer een uitdaging. We mogen ons namelijk gelukkig prijzen dat in een tijd waarin je steeds hoort dat vrijwilligheid onder druk staat, er enorm veel enthousiasme is om actief te zijn binnen de IJslanderwereld: van catering tot wedstrijdorganisatie, van ringmeester tot bestuurslid: heel veel mensen dragen hun steentje bij.

Dat geldt ook voor degenen aan wie de prijs dit jaar wordt uitgereikt. Actief op verschillende gebieden, binnen het NSIJP en binnen een regionale vereniging en gedreven door een enorme passie voor het IJslandse paard. Vrijwilligerswerk doen in combinatie met drukke banen, een jong gezin en een fokkerij van IJslandse paarden die toppers voortbrengt: ga er maar aan staan!

En ondanks dit drukke eigen leven hebben zij tijd gevonden om zitting te hebben in NSIJP-commissies, bestuurlijk actief te zijn in een van de regionale rijverenigingen en om deel uit te maken van demoteams om het IJslands paard nog beter in de kijker te zetten.

Het gaat hier over twee mensen die zich al lang en heel divers inzetten voor de IJslanderwereld. Soms de één meer op de voorgrond, dan de ander weer; beiden altijd vanuit betrokkenheid bij mens en dier en gericht op een positieve, verbindende en stimulerende bijdrage aan ons bijzondere ras en de verenigingswereld daarom heen.

Vorig jaar tijdens het fantastische WK hier in eigen land (internationaal is de enorme inzet van vrijwilligers opgevallen) hebben onze prijswinnaars een belangrijke bijdrage geleverd op allerlei fronten. Eén daarvan sprong eruit: de NSIJP-show met tal van Nederlandse toppers van vroeger en nu. Dit was een werkelijke promotie voor het IJslands paard in Nederland en heeft het internationale publiek verrast en zelfs ontroerd.

Insiders weten dat daar uren en uren van – gezamenlijke – voorbereiding aan vooraf zijn gegaan: bedenken, plannen, deelnemers benaderen, soms overhalen, programmeren, kleding regelen, logo’s strijken, mens en dier verzorgen, ringmeesteren, speakeren. Overal was aan gedacht en alles was tot in de puntjes geregeld.

We zijn bijzonder trots om hiervoor onze waardering uit te kunnen spreken. Daarbij hopen we natuurlijk dat jullie je – als jongere generatie – nog lang willen blijven inzetten! Heel graag reiken we in 2018 deze prachtige prijs, gemaakt door Saskia Linssen, aan Arnout Bakker en Ellen Meesters uit."

foto's: Henk Peterse