Informatie Youth Cup procedure 2024

03-01-2024
Informatie Youth Cup procedure 2024

Hieronder is de voorlopige selectieprocedure voor de Youth Cup van 2024 te lezen. De definitieve versie zal kort na de officiële uitnodiging van de FEIF bekend gemaakt worden. De FEIF verwacht de definitieve uitnodiging eind januari te versturen.

De FEIF Youth Cup is een evenement waar jeugdruiters uit alle FEIF-landen in gemengde internationale teams een week met elkaar optrekken en waar trainingen, lessen en gezamenlijke activiteiten gevolgd worden. Ruiters reizen in principe met hun eigen paard af.

De week wordt afgesloten met een wedstrijd, waarin de internationale teams tegen elkaar strijden. Ouders en andere belangstellenden zijn alleen welkom bij de wedstrijd.

De YC zal plaatsvinden in Minsingen (Zwitserland), van zaterdag 13 juli (aankomst) tot en met zaterdag 20 juli (vertrek). Nederland heeft vijf plekken toegewezen gekregen vanuit de FEIF. Ruiters die in 2024 14, 15, 16 of 17 jaar oud worden, ofwel geboren zijn in 2010, 2009, 2008 of 2007, kunnen uitgezonden worden. Voor 2024 willen wij iedereen op de hoogte brengen van de kosten die verbonden zijn aan de Youth Cup. De kosten voor deelname bedragen € 1000,- per combinatie plus € 65,- extra voor jury- en trainerskosten. Er zal gewerkt worden aan gezamenlijk vervoer. Vanuit het NSIJP zal er nog een subsidie komen, dit bedrag zal in de definitieve selectieprocedure vermeld worden.

Vanuit de jeugdcommissie zal er begin 2024 een moment georganiseerd worden waar ruiters (en ouders) die interesse hebben in de YC allerlei vragen kunnen stellen, om een beter beeld te krijgen van het evenement. Denk hierbij aan hoe de week van de YC eruitziet, maar ook wat er zoal bij de voorbereiding komt kijken en transport van de paarden richting Zwitserland.

De selectieprocedure voor de YC zal grotendeels gelijk zijn aan de procedure van 2022. Zij is gebaseerd op de twee beste scores in elke proef op de volgende vier wedstrijden:

 • 30 en 31 maart – Wedstrijd Wortel (BE)
 • 4 mei – Wedstrijd Alfsengi (baanproeven, FR1 en TR1 worden aangeboden, dressuur o.v.b.)
 • TBA – NK Jeugd, bij voorkeur in het Noorden georganiseerd door frá Neisti
 • 22 en 23 juni Wedstrijd Raamsdonk

Deelname aan drie van de vier wedstrijden is verplicht, waarvan de NK Jeugd er één moet zijn. Aanwezigheid op de wedstrijd in Raamsdonk is noodzakelijk voor de ruiters die mee (willen) gaan naar de Youth Cup. De NK Jeugd zal dus niet de laatste wedstrijd zijn, maar wel het moment waar we hopen alle jeugdruiters te verwelkomen! De bekendmaking van het team dat naar Zwitserland gaat zal plaatsvinden tijdens de wedstrijd in Raamsdonk.

De procedure stuurt de vijf beste en meest veelzijdige jeugdruiters. De proeven zoals die op de YC zullen worden verreden zijn:

 • T3, T6, T7
 • V2, V5, F3
 • P2 (speed pas), PP2 (telgangproef)
 • FR1 (vlaggen race), TR1 (trail)
 • Er worden 2 vaste dressuurproeven uitgeschreven (inhoud volgt in januari 2024)
 • Een theorietest

Zoals jullie zien is de countryside riding (CR1) geen onderdeel meer van de Youth Cup, maar dit willen wij wel onderdeel maken van de selectieprocedure. Wij vinden dat countryside riding een goed beeld geeft van de harmonie tussen ruiter en paard. Het is een onderdeel wat past binnen de geest van goede omgang met je paard. Daarnaast is er vanuit de FEIF nog geen duidelijkheid wat de theorietest inhoudt. Wij vinden daarom niet dat we dit kunnen opnemen in de procedure.

De veelzijdigheid van onze sport wordt vormgegeven door de proeven in 4 groepen te verdelen. Een ruiter moet uit minimaal 3 groepen proeven rijden (meer mag) en de beste resultaten uit 3 verschillende groepen tellen mee. De normen per groep volgen z.s.m. na de officiële uitschrijving vanuit de FEIF bekent gemaakt.

De groepsindeling is als volgt:

 • Groep 1: Töltproeven
 • Groep 2: Gangenproeven
 • Groep 3: FR1, TR1, PP2
 • Groep 4: P2, dressuur, CR1

Naast het rijden van de wedstrijden zullen er, met de ruiters die daarin geïnteresseerd zijn, Engelse gesprekjes gevoerd worden. De YC staat in het teken van internationale contacten opdoen waarbij Engels de voertaal is van het hele evenement. Er zal een Nederlandstalige County Leader aanwezig zijn, maar in de internationale teams van ongeveer 5 à 6 ruiters zal er Engels gesproken worden. Om iedereen een mooie tijd te laten beleven in Zwitserland is het voor iedereen fijn als enige vorm van Engels spreken mogelijk is.

Een officiële oproep voor Country Leader en Team Leader(s) van een internationaal team zal in 2024 volgen, met extra uitleg over de verantwoordelijkheden die daarbij horen.