Het Nederlands Kampioenschap en presentatie WK Equipe is verplaatst van Exloo naar Fitjar, Noord- Sleen

17-03-2023
Het Nederlands Kampioenschap en presentatie WK Equipe is verplaatst van Exloo naar Fitjar, Noord- Sleen

Ja, jullie lezen het goed!

De wedstrijdgelegenheid in Exloo is afgelopen jaren in kwaliteit afgenomen met als laatste obstakel dat er afgelopen jaar tot aan de startboxen bestrating is aangelegd. Er is al jaren sprake van een complexe situatie met betrekking tot de ovaalbaan en de telgangbaan in Exloo. Een nieuwe eigenaar, met grote plannen om het terrein en de gebouwen optimaal te benutten voor grote toonaangevende (paarden)evenementen, is voortvarend bezig om van alles te vernieuwen en in te richten. Dat heeft op een relatief kleine vereniging als IJRN, die over het jaar beperkt gebruik maakt van de banen en de locatie, een heel groot effect.

Al bij het vastleggen van de locatie Exloo was duidelijk dat de telgangbaan niet meer te gebruiken is. Dat heeft ons toen helaas al doen besluiten dat er een NK is zonder telgangonderdelen. Er is geen locatie in Nederland waar alle telgangonderdelen kunnen worden gereden, uitgezonderd de locatie Breidablik Oirschot.

Het bestuur van IJRN heeft het NSIJP al in een vroegtijdig stadium betrokken bij de problematiek rondom de locatie Exloo voor het te houden NK dit jaar. Er zijn diverse gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen, maar helaas is dat niet gelukt. Er doemde voor het NK een rampscenario.

De formele gastheer, IJRN, heeft gelukkig gezocht naar alternatieven. Daar is als enige goede optie voor dit jaar de locatie Stoeterij Fitjar uit gekomen. Gelukkig waren Maaike Burggrafer en Remco Pool bereid om deze mogelijkheid te onderzoeken en hebben ze in overleg met het NSIJP gekeken naar de wensen om een NK te kunnen hosten. Misschien wel de meest belangrijke aanpassing, is dat de baan nieuw geprepareerd zal worden om aan de formele WR-eisen te voldoen. Ook de entree van de baan en de afzetting zullen worden aangepast.

Helaas is er bij Fitjar ook geen mogelijkheid om telgangonderdelen uit te schrijven. Daarmee verandert de situatie voor de selectie niet.

We zijn als sportcommissie ontzettend blij met dit uitstekende alternatief. Wij hebben het volste vertrouwen dat IJRN op de locatie Fitjar in staat is om een heel goed en mooi NK neer te zetten.

De wedstrijd zal rond de 120 combinaties kunnen ontvangen en zal een A/B wedstrijd worden. A combinaties krijgen voorrang vanwege de WK selectie. Voor de B ruiters zal er daarom voor dit NK een drempel worden ingesteld.

Omdat er in de afgelopen maanden heel veel werk is verzet door alle direct betrokkenen wil ik graag afsluiten met een dankwoord aan de voorzitter van IJRN, Carolien Lambers, voor de wijze waarop ze het NSIJP betrokken heeft bij het vraagstuk van de wedstrijdbaan en ook de verantwoordelijkheid heeft genomen om met het IJRN-bestuur een goed alternatief te kunnen bieden.

Daarnaast bedanken wij Maaike en Remco voor hun bereidheid hun terrein beschikbaar te willen stellen en aan te passen waar dat nodig is.

Arjen Heerema, namens de sportcommissie

Foto: Patty van der Kaaij