Herverkiezing bestuursleden

23-02-2020
Herverkiezing bestuursleden

De zittingstermijn van 2 bestuursleden loopt in maart 2020 af. Het gaat om Ada Kramer die de educatie- en de recreatieportefeuille heeft en Lieke van Poucke, secretaris-communicatie/PR.

Beiden zijn nog één keer voor een periode van 3 jaar herkiesbaar. Het zittend bestuur is blij dat zowel Ada als Lieke bereid zijn zich nogmaals herkiesbaar te stellen. Dit waarborgt de continuïteit in het bestuur en de constructieve inzet en samenwerking voor onze leden. Tegelijkertijd is helder dat in deze laatste periode het werven van opvolgers tijdig actie vraagt. Ada en Lieke willen beiden graag hun toekomstige opvolgers goed in kunnen werken en zullen daar in de komende periode de nodige aandacht aan besteden.

Tijdens de vergadering van 27 maart aanstaande besluit de Ledenraad hierover . Uiteraard kunnen leden bij de Ledenraad tegenkandidaten voordragen (zie statuten, artikel 10, lid 1).