Gezocht: beheerder begrazingsgebied

05-10-2018
Gezocht: beheerder begrazingsgebied

Wij zijn op zoek naar een nieuwe beheerder voor de kudde hengsten in het Junnerkoeland. Het Junnerkoeland is één van de begrazingsgebieden van de werkgroep begrazingen van het NSIJP.

Het is een groot natuurgebied (ca. 120 hectare) van Staatsbosbeheer gelegen bij Ommen (Overijssel). Het gebied ligt aan de rivier de Overijsselse Vecht en bestaat uit ruig grasland, zandduinen, heide en bos. Het is daarmee een rijk en divers stuk natuur, met bijzondere flora en fauna. Universiteiten (Groningen en Wageningen) doen al vele jaren onderzoek in dit gebied.

De kudde bestaat uit maximaal 15 hengsten van 1 of 2 jaar. In het voorjaar van het jaar dat paarden 3 jaar oud worden moeten zij het Junner weer verlaten en worden er nieuwe jaarlingen ingeschaard.

Na bijna 12 jaar het beheer te hebben mogen doen zijn (red. Annechien Wijnbergh en Venus van Asperen) wij door omstandigheden gedwongen het stokje over te dragen. Annechien heeft het ooit in een blogje 'een verrijking van de hobby' genoemd en dat is het absoluut!! En in zware tijden heb ik haar eindeloos geplaagd met die uitspraak, aldus Venus.

Venus van Asperen

 

Taken:

- Wekelijks de kudde controleren.
- 4 keer per jaar de kudde in de vangkraal brengen voor bekappen en ontwormen.
- Organiseren en verzorgen van de in- en uitscharingen. Met daarbij het in banen leiden van de gezondheidskeuring door de dierenarts.
- Bij ziekte of verwondingen de juiste oplossing vinden (bijvoorbeeld verzorging in het gebied of het desbetreffende paard op laten halen door de eigenaar).
- Contact onderhouden met de koeienboer die ongeveer 45 koeien in het Junner heeft lopen.
- Bij lopende zaken aanspreekpersoon zijn voor Staatsbosbeheer.
- Contact onderhouden met de boswachter met betrekking tot hekwerk, omgevallen bomen of andere zaken in het gebied. 

Voor deze vrijwilligers taken krijgt u reiskosten en een vrijwilligers vergoeding vanuit het NSIJP.

Bij interesse kunt u contact opnemen met het NSIJP; info@nsijp.nl