Fokker van het jaar 2022

11-10-2022
Fokker van het jaar 2022

Fokker van het jaar

Dit jaar wordt er door het NSIJP een prijs uitgereikt voor de beste fokker van het jaar. Wie deze prijs wint, wordt dit jaar voor het eerst bepaald op basis van een puntensysteem. In dit artikel lichten we de werkwijze hiervan toe en vind je de genomineerden voor dit jaar terug. De bekendmaking van de winnende fokker en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Fokkerij Event op 23 oktober.

Genomineerden 2022

Voor de titel “fokker van het jaar” zijn dit jaar de volgende zes stallen genomineerd (op alfabetische volgorde): 

 • Stal frá Álftakot (Familie Hoogenboom)
 • Stal frá Lálendi (Ingrid Weijers en Bernard van den Bogaard)
 • Stal frá Liberté (Marcel Ruisbroek)
 • Stal frá Loar (Familie Brummel)
 • Stal van de Waaldijk (Robert en Yentl Verzuu)
 • Stal frá Ævintýri (Arnout Bakker en Ellen Meesters)

 De fokkerij-commissie wil deze fokkers van harte feliciteren met hun nominatie! We hopen zoveel mogelijk geïnteresseerden te ontvangen tijdens het Fokkerij Event op zondag 23 oktober waar de winnaar in het zonnetje wordt gezet.

 

Toelichting rekenmethode
Bij de berekening voor de nominatie spelen de volgende onderdelen een rol:

 • Veulenkeuringen
 • Merries die aan de hand gekeurd worden
 • Jonge hengsten op de keuring aan de hand
 • FEIF keuring onder het zadel

 Voor elk onderdeel zijn punten te verdienen. Hoeveel punten er te verdienen zijn, hangt af van de relatieve waarde die aan het onderdeel gehecht wordt. Zo wordt het moeilijker geacht om een paard onder het zadel met een eerste premie gekeurd te krijgen, dan een veulen dat aan de hand wordt voorgesteld. Daar willen we door middel van deze puntentelling recht aan doen. Hieronder leggen we uit hoe dat per onderdeel werkt.

 • Veulenkeuringen. Voor de aanwezigheid op een veulenkeuring krijgt de fokker per aanwezig veulen 1 punt. Voor veulens die geselecteerd worden voor het Fokkerij-event 2 punten, voor 1e premie veulens (totaal 8,00 of hoger) 3 punten. 
 • Merries aan de hand. Voor voorgestelde merries aan de hand krijgt de fokker per merrie 1 punt. Voor merries met een 1e premie (totaal 8,00 of hoger) krijgt de fokker 3 punten.
 • Jonge hengsten aan de hand. Voor elke deelnemende jonge hengst aan de keuring krijgt de fokker 1 punt. Voor een in Nederland goedgekeurde jonge hengst 3 punten, voor een 1e premie voor exterieur samen met een bovengemiddelde beoordeling voor de beweging krijgt de fokker 5 punten.
 • FEIF-keuring onder het zadel. Voor deelname aan de exterieurkeuring krijgt een fokker 1 punt; voor deelname aan een volledige keuring onder het zadel krijgt een fokker 4 punten. Voor het fokken van een goedgekeurde dekhengst (gem. 7,75 of hoger) krijgt de fokker 7 punten. Als een fokker een paard gefokt heeft dat in het desbetreffende jaar 1e premie onder het zadel krijgt, dan krijgt hij/zij 10 punten. Levert een paard een buitengewone prestatie (richtlijn 8,30 of hoger eindtotaal, of 8,50 of hoger voor verrichtingen) op een keuring onder het zadel, dan krijgt de fokker 15 punten.

 

Aanvullende uitleg
Er wordt bij de toekenning van de puten geen onderscheid gemaakt tussen viergangers en vijfgangers. De aparte viergangerscore zoals die vermeld wordt in Worldfengur wordt dus niet meegenomen in de berekeningen.

In het geval van een buitengewone prestatie staat het de stamboeksecretaris vrij om - in samenspraak met de fokkerij-commissie - uitzonderingen te maken op de hierboven gestelde richtlijn.

Nederlands gefokte sportpaarden worden vooralsnog niet meegenomen in de berekening, maar kunnen in het geval van een gelijke stand wel de doorslag geven. Bovendien zullen Sport A gekwalificeerde paarden die door de winnaar gefokt zijn, wel een eervolle vermelding krijgen.

 
Fokken in het buitenland
Ook heeft de commissie zich gebogen over het laten meetellen van in het buitenland geboren, maar door een NSIJP-lid gefokte paarden die op een keuring verschijnen. Enerzijds willen we recht doen aan de moeite en de investering die sommige van onze leden doen door paarden te fokken in het buitenland. Als dat met succes gebeurt, willen we daar graag erkenning voor geven. Anderzijds geeft het laten meetellen van deze paarden wel praktische problemen. Het is voor ons namelijk erg lastig te overzien welke paarden met een buitenlands levensnummer door een Nederlander gefokt zijn, en vervolgens op een veulenkeuring of keuring onder het zadel in het buitenland zijn voorgesteld. Bovendien zijn de paarden duidelijk niet Nederlands gefokt, en zullen we ze dan ook vaak niet in Nederland te zien krijgen. Om die reden zijn we op het volgende compromis uitgekomen; in het buitenland geboren paarden tellen mee voor de titel “fokker van het jaar” als ze:

 • Door een Nederlands NSIJP-lid gefokt zijn.
 • In Nederland op een keuring zijn voorgesteld.

 Op deze manier proberen we zowel te erkennen dat Nederlandse fokkers aan de weg timmeren door te investeren in hun fokkerij, alsook te stimuleren dat de fokkers van paarden in het buitenland deze paarden in Nederland laten keuren en eventueel ter beschikking stellen voor de dekdienst. Bovendien maakt dit compromis het makkelijker te controleren welke paarden er meedingen voor de titel “fokker van het jaar”.

Evaluatie en onvoorziene omstandigheden

Aangezien we deze werkwijze in 2022 voor het eerst hanteren zullen we het resultaat en het proces evalueren en verbeteringen doorvoeren waar nodig. In onvoorziene omstandigheden beslist de stamboeksecretaris in samenspraak met de fokkerij-commissie.