FEIF Conferentie in Stockholm

17-02-2023
FEIF Conferentie in Stockholm

Vorig weekend waren wij met het bestuur van het NSIJP aanwezig bij de jaarlijkse FEIF Conferentie in Stockholm.

Het doel van de meeting was om op internationaal niveau besluiten te nemen met betrekking tot de sport, fokkerij, recreatie en educatie. Dit jaar werd er daarnaast ook veel aandacht gegeven aan het dierenwelzijn en aan het seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat helaas voorkomt binnen de sport. Beide punten staan geagendeerd als actiepunten voor het komende jaar.

Zeer interessant was de presentatie van Mike Weishaupt. Hij is Paarden Veterinair en werkzaam als Senior Researcher aan de Universiteit van Zurich. Mike gaf een presentatie over de onderzoeken die hij heeft gedaan met het IJslandse ras, ten behoeve van dierenwelzijn. Het was een zeer interessant verhaal en we proberen hem naar Nederland te laten komen, om ook hier de resultaten van zijn onderzoeken te presenteren.

Vanuit de FEIF is een projectgroep dierenwelzijn opgericht, waar wij uiteraard ook in zijn vertegenwoordigd. In maart is hier al de eerste bijeenkomst van. We houden jullie op de hoogte en alle besluiten die worden genomen, komen via de commissies weer bij de leden terecht.

Het bestuur NSIJP