Drempel B ruiters op het NK 2023

07-06-2023
Drempel B ruiters op het NK 2023

In het uitgebreide nieuws van 17 maart is aangekondigd dat we als sportcommissie zullen werken met een drempel voor de B-ruiters, omdat de locatie Fitjar een lagere capaciteit heeft vergeleken met de oorspronkelijke locatie Exloo. Daar is vanuit de leden geen reactie op gekomen.

Helaas hebben we als sportcommissie de B-drempel door een samenloop van omstandigheden pas op 4 mei gepubliceerd, in plaats van op de gewenste datum 1 april.

De drempels zijn:
T4 - T3 - V2 👉🏼5.3
F2 👉🏼5.1

Deze punten moet een combinatie dit wedstrijdseizoen (voor de duidelijkheid: vanaf 1 april), dus minimaal gereden hebben om in te mogen schrijven voor het NK. De sportcommissie heeft na een lange discussie de voorrang gegeven aan die ruiters die in 2023 actief meedoen in het wedstrijdseizoen. Dit betekent dat sportruiters die vorig jaar de bovengenoemde PK norm hebben gehaald, niet in aanmerking komen voor de NK als ze deze norm dit wedstrijdseizoen niet nog een keer gehaald hebben.

Omdat we werken met een prestatieklasseregeling die normaliter twee jaar lang geldt, hebben wij gemerkt dat de suggestie is gewekt dat ruiters die in 2022 de bovengenoemde PK norm hebben gehaald, ook automatisch toegang hebben tot de NK 2023. We hebben als sportcommissie besloten daar voor het NK van dit jaar een andere benadering voor te hanteren.

Na publicatie van de norm hebben twee leden aangegeven dat ze niet akkoord zijn met het besluit. Daarom hebben we binnen de sportcommissie nog een extra vergadering gehouden. Wij blijven bij ons standpunt dat we deze norm zo mogen stellen. Er zijn namelijk geen richtlijnen voor een NK qua drempel.

We vinden wel dat we dit besluit te laat hebben gepubliceerd, waarvoor onze excuses. Daarom zullen we voor de beide ruiters die bezwaar hebben aangetekend de inschrijving vergoeden voor één wedstrijd, als erkenning van deze omissie. Dit betekent niet dat andere ruiters nu ook nog achteraf bezwaar kunnen gaan maken.

Namens de sportcommissie

Arjen Heerema, sportcommissaris

Foto: Patty van der Kaaij