definitieve versie van de selectieprocedure sport WK 2023

30-09-2022
definitieve versie van de selectieprocedure sport WK 2023

Korte toelichting op de definitieve versie van de selectieprocedure.

De conceptversie voor selectie voor de sport equipe is na publicatie besproken in een ledenraadpleging en zijn de aanvullingen en wijzigingen waar dat zinvol was en verbeteringen opleverde doorgevoerd in de definitieve versie. Dat geldt ook voor de vele ingezonden reacties. De definitie versie met alle opmerkingen en aanvullingen die gedaan zijn door alle leden is voorgelegd aan de ledenraad zodat zij inzage hebben gekregen hoe er met de reacties van de leden is omgegaan en wat er ten opzichte van de eerste versie is gewijzigd.

Als sportcommissie willen we onze dank uitspreken aan alle leden die de moeite hebben genomen om de conceptversie door te nemen en daar ook op te reageren.