Bestuursverkiezing november 2021

06-11-2021
Bestuursverkiezing november 2021

Tijdens de ledenraad van november zijn er twee bestuursfuncties (jeugdcommissaris en voorzitter) die opnieuw invulling krijgen:

  1. Jeugdcommissaris

In november 2018 is Stella Timmerman benoemd als jeugdcommissaris. Sindsdien heeft zij samen met de jeugdcommissie veel activiteiten in gang gezet (voor jeugd en verenigingsbreed) en gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het jeugdbeleid.

De eerste zittingstermijn van Stella loopt in november van dit jaar af. Gelukkig heeft ze laten weten graag verder te willen en als bestuur dragen wij haar graag voor voor herbenoeming. Hieronder vind je haar motivatie voor de Ledenraad die op 26 november beslist over haar herbenoeming.  Conform de statuten (artikel 10, lid 1) kunnen andere kandidaten zich melden bij de Ledenraad (via ledenraad@nsijp.nl)  op voordracht van minimaal 5 leden.

Beste Ledenraadsleden,

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik mij graag herkiesbaar stel als jeugdcommissaris van het NSIJP. In de afgelopen drie jaar heb ik met plezier deze functie vervuld in samenwerking met het bestuur en met de jeugdcommissie. Voor de komende drie jaar zou ik graag verder willen werken aan de plannen die al in gang zijn gezet, maar ook aan de nieuwe plannen die wij graag in gang willen zetten.

De afgelopen twee jaar hebben laten zien dat samen zijn een belangrijk component is om verbinding te houden met elkaar. Deze verbinding zou ik graag in de komende drie jaar weer willen verweven in mijn functie als jeugdcommissaris. Samen met de commissie bouwen aan een omgeving waar ontmoeting en gezelligheid centraal staat.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat een bestuur verrijkt wordt door jonge mensen die liefde hebben voor de vereniging. Die wellicht nog niet de levenservaring hebben die altijd nodig is om elke situatie op te lossen, maar die wel een frisse en wellicht wat naïevere kijk op de wereld hebben. Waarbij ik naïviteit zie als een gunst die ruime geeft om verder te kijken dan er verwacht wordt. Uiteindelijk leiden er meer wegen naar Rome.

In mijn eerste termijn als jeugdcommissaris heb ik nog niet laten zien wat ik in mij heb en zou daarom graag de kans krijgen om verder te gaan in deze functie.

Hartelijk dank,

Stella Timmerman

 

  1. Voorzitter

Sinds 2018 wordt deze functie in combinatie met die van sportcommissaris vervuld. De ledenraad is – bij nader inzien – geen voorstander van een dubbelfunctie. Het bestuur staat open voor een aanpassing van de huidige invulling.

Dit betekent dat kandidaten voor de rol van voorzitter zich kunnen melden.

Hoe de invulling van de rol van voorzitter gestalte krijgt, is in onze statuten geregeld (artikel 10). Er zijn twee opties: op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste 5 leden.

De Ledenraad besluit over de benoeming.

Het bestuur nodigt graag kandidaten uit om in contact te treden over invulling van de voorzittersrol op voordracht van het bestuur. Dat kan via bestuur@nsijp.nl. Gemotiveerde reacties ontvangt het bestuur graag uiterlijk donderdag 11 november aanstaande.

Kandidaten die kiezen voor de voordacht van tenminste 5 leden kunnen zich wenden tot ledenraad@nsijp.nl

Het functieprofiel is hier te vinden, onder het kopje Vereniging,  Bijlage bij Huishoudelijk Reglement.