Bestuursleden gezocht

21-02-2024
Bestuursleden gezocht

Binnen het bestuur van het NSIJP zijn voor de komende ledenraadsvergadering drie posities vacant.

 

Penningmeester
De bestuursperiode van Harm loopt af en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Wij danken hem voor zijn inzet en zijn prettige samenwerking. Voor deze positie zoeken we een opvolger voor de komende drie jaar.

Sportcommissaris
Arjen gaat aan de slag met het sportkader en deze functie is niet te combineren met zijn bestuurstaken. Als bestuur hebben we Rolf Dollevoet bereidt gevonden zich verkiesbaar te stellen en we dragen hem dan ook graag voor. Mocht je belangstelling hebben voor deze functie dan kun je je kandidaat stellen middels de ledenprocedure.

Communicatie
Deze functie wordt op dit moment tijdelijk ingevuld door de voorzitter. Graag maken we kennis met kandidaten die deze leuke functie wil vervullen.

Heb je vragen over de inhoud van de bovenstaande functies dan kun je contact opnemen met Henk van der Velde (voorzitter). Hij is mobiel bereikbaar 06-12075531 of via de mail voorzitter@nsijp.nl

Op de komende ledenraadsvergadering van 22 maart worden de nieuwe bestuursleden benoemd door de ledenraad voor een periode van 3 jaar.

Het bestuur