Bericht fokkerij - informatie voor hengstenhouders

04-05-2020
Bericht fokkerij - informatie voor hengstenhouders

Beste Hengsteneigenaren, beste voorbrengers.

Het is een uitzonderlijk jaar, waarin jonge hengsten al wel ter dekking worden aangeboden, maar nog niet gekeurd konden worden. Ook de annulering van de keuring onder het zadel is een groot gemis. De fokkerij commissie heeft uitputtend naar alternatieven voor de keuringen gekeken. Echter, de huidige Covid-19 noodverordeningen maken een normale keuring de komende periode helaas niet mogelijk. Ook kunnen hengsten niet terecht in Utrecht voor het vereiste vruchtbaarheidsonderzoek.

In deze lastige tijd willen we graag hengstenhouders lid van het NSIJP tegemoet komen. Dit gaan we doen door ‘goedkeuring achteraf’ en daaraan gekoppeld compensatie voor de duurdere dekbon (€20/dekbon). Ook bieden we een videobeoordeling aan voor 3, 4 en nog niet eerder gekeurde 5 jarige hengsten. Zo kan de hengstenhouder zijn hengst onderscheiden van de rest en wordt de merriehouder nog enigszins geïnformeerd over de kwaliteit van de ter dekking aangeboden nu nog ongekeurde jongere hengsten. Voor de 3 en 4 jarigen hengsten hebben we daarom ‘de keuring achteraf’ in het najaar, op 11 oktober in Ermelo in de planning. Voor de 5 jarige hengsten (geboren 2015), kan de eerstvolgende keuring onder het zadel in NL of het buitenland gelden als ‘keuring achteraf’. Na goedkeuring (incl sperma en voor 5 jarige hengsten spat) kan voor de duurdere dekbonnen van ongekeurde hengst, gebruikt in 2020, compensatie worden verkregen. Dat kan pas als ook het door de hengstenhouder ingevulde dekbewijs en het door de merriehouder ingevulde bijbehorende geboortebericht door het NSIJP kantoor zijn ontvangen. Wanneer de vader achteraf wordt goedgekeurd (en de merrie is gekeurd), is het voor het veulen geboren in 2021 mogelijk, het witte afstammingsbewijs (basisboek) kosteloos om te ruilen voor een groen afstammingsbewijs (veulenboek). Het is de bedoeling dat de merriehouders geen extra kosten krijgen. Ook voor oudere hengsten eerder gekeurd (de norm behaald en met spat beoordeling), maar waarvoor vruchtbaarheidsonderzoek nog ontbreekt, kan ‘goedkeuring achteraf’ worden verkregen en voor 2020 compensatie voor de duurdere dekbonnen. U laat als hengstenhouder zodra de kliniek in Utrecht weer open is vruchtbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Om voor jonge hengsten mee te doen aan deze compensatieregeling dienen de hengstenhouders uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie hun hengst op te geven voor de keuring in oktober en het inschrijfgeld reeds nu te voldoen. Mocht de keuring in oktober door afzegging vanuit het NSIJP niet doorgaan dan krijgt u het inschrijfgeld terug. Om voor de compensatie in aanmerking te komen moeten niet eerder gekeurde hengsten (3, 4 en 5-jarigen) ook meedoen aan de videobeoordeling. 

Waarom en wat van de videobeoordeling

Om de merriehouders vooraf toch te informeren mogen de eigenaren van de nog niet eerder gekeurde jonge hengsten (geboren 2016, 2017) een video insturen (stuur je link naar info@nsijp.nl) van 7 minuten die zo veel mogelijk lijkt op een analoge presentatie.

De fokkerij commissie wil namelijk ook zonder analoge keuring de mogelijkheid bieden om kwalitatief goede dieren in het zonnetje te zetten. Het is GEEN vervanging van de keuring, maar wel een hulpmiddel om een keuze te bepalen als een merriehouder een jongere hengst wil gebruiken voor zijn of haar merrie.

De jury zal een oordeel uitspreken over wel of niet keuringswaardering en dat (laten) publiceren op de NSIJP website. Cijfers zullen niet gegeven worden , wel wordt de eigenaar geïnformeerd over de bevindingen . Het voorlopig oordeel is dus wel of niet keuringswaardig en staat tot de keuring in oktober.

Om een redelijke indruk te krijgen is een zo goed mogelijke standaardisatie van de video opname noodzakelijk. Immers een keuring is ook zoveel mogelijk uniform. De opnametechniek is daarom dus het beste eenduidig:

De camera staat op statief op een hoogte van 1.20 m en volgt het paard vrijlopend in alle gangen op 2 handen. Tölt mag bij binnenkomst aan de hand getoond worden (facultatief). De ruimte waarin de hengst wordt getoond is minimaal 20x 30 meter en maximaal 20x40 meter. Binnen of buiten mag beide, als er maar voldoende licht is. Het paard dient ook in stap en draf recht naar de camera toe en er vanaf getoond te worden zodat de kwaliteit van de gewrichten kan worden beoordeeld. Ook dient een opname van 2 minuten (binnen de eerder genoemde 7 minuten) van het vierkant opstellen deel uit te maken van de videopresentatie evenals op ooghoogte een opname rondom de hengst staande in de juiste stand, zodat borst en kruis goed kunnen bekeken worden .

Knippen en plakken van de video fragmenten wordt niet gewaardeerd.

Samenvattend, probeer met de camera door de ogen van de jury te kijken.

Er zijn aan de video beoordeling zelf geen kosten verbonden. De jury zal bestaan uit onze nationale NSIJP juryleden.

 

foto: Vallari van 't Ilperveld, hoogst beoordeelde 4-jarige hengst 2019