Aanloop procedure WK Fokkerij

26-06-2023

Op dinsdagavond 16 mei vond een korte meeting plaats voor fokkers en eigenaren, over de Fokkerij op de WK en de aanloop daarnaartoe. Thomas Gregoire vertelde hoe de procedure waarmee paarden geselecteerd kunnen worden verloopt.

Er kunnen voor Nederland zes paarden worden uitgezonden naar de WK: in de leeftijdscategorieën 5-jarigen, 6-jarigen en zeven jaar en ouder zowel een hengst als een merrie, die dit jaar het hoogst gekeurd zijn en voldoen aan de voor de betreffende leeftijd gestelde norm (zie voor de volledige procedure concept-selectieprocedure-fokkerij-wk-).

De paarden die in aanmerking komen volgens de procedure worden door hun eigenaar vóór 7 juli aangemeld bij de stamboeksecretaris en het stamboek. Uiterlijk maandag 10 juli zal de stamboeksecretaris contact opnemen met de eigenaren van de geselecteerde paarden.

Zeker voor de vaak jonge paarden die voor de fokkerij worden uitgezonden is de week van de WK best zwaar en een goede voorbereiding en begeleiding is dus bijzonder belangrijk. Zoals ook voor de sportpaarden vindt er voor de fokkerij paarden in aanloop naar de WK een gezondheidscheck plaats door teamdierenarts Julie Brunsting.

Bij het Nederlands Kampioenschap bij Fitjar zal op zondag 16 juli de volledige equipe bekend gemaakt worden en zullen ook de fokkerij paarden aan het publiek getoond worden.