16 april eerste bijeenkomst Sportkader NSIJP

06-04-2024
16 april eerste bijeenkomst Sportkader NSIJP

In de ledenraad van 22 maart is een eerste versie van het plan van aanpak voor de ondersteuning van de sportruiters voorgelegd, conform de begrotingsafspraken 2024. Dit is een plan op hoofdlijnen, om de ruiters voldoende ruimte te bieden op inspraak. De input van deze groep is van essentieel belang om concrete stappen te kunnen zetten. Wij beogen dat het sportkader van én voor de ruiters wordt.

De avond op 16 april is bedoeld om samen met alle ambitieuze sportruiters over de belangrijke onderdelen inhoudelijke input te krijgen, voor een verdere uitwerking.

De avond wordt voorgezeten door Hans Stupers vanuit zijn betrokkenheid bij de uitkomst van de WK enquête. Arjen Heerema zal als trekker van het kader samen met de aanwezigen de eerste stappen zetten naar de uitvoering tot en met de MEM 2024.

Datum: 16 april 2024 
Locatie: Zalencentrum de Schakel, Nijkerk
Tijden: inloop vanaf 19.00, aanvang om 19.30, eindtijd 21.30 uur.

Wil jij erbij zijn?

Opgeven kan via onderstaand formulier: