Spanning op deze F1 selectiedag

07-08-2019
Spanning op deze F1 selectiedag
Om de spanning die wij als hele equipe vandaag voelen met zoveel F1 ruiters in de baan, komen we maar even terug op een leuke verrassing die wij afgelopen maandag ervaarden. Geheel onverwacht werd de Nederlandse equipe door standhouder HaukeSchmidt Finest Gloves verrast door een chique set rijhandschoenen. Wij vroegen Tamara Schmidt waarom ze daar de Nederlandse equipe voor had uitgekozen. In de volgende video hoort u haar antwoord in het Duits. Wij waren door haar antwoord nog meer verrast.

Livestream, startvolgorde en resultaten volgen?
 
Wil je de proeven op livestream volgen, dan zal je vast ook https://ticker.icetestng.com (let op geen i tussen de t en n) gebruiken. Daar staat de definitieve startvolgorde. Bedenk dat voor ieder proef zo ongeveer zeven/acht minuten nodig is. Maar je kunt dan ook precies zien wie er rijdt en wie de volgende ruiter is. Letop: je kunt daar nooit zekerheid aan ontlenen, er kunnen veel omstandigheden zijn die daar invloed op hebben.
 
Aufgrund der Spannung, die das gesamte Team heute mit so vielen F1-Reiter auf der Bahn hat, sind wir gerade zu einer schönen Überraschung zurückgekehrt, die wir am vergangenen Montag erlebt haben. Völlig unerwartet wurde das niederländische Team überrascht durch den Aussteller HaukeSchmidt Finest Gloves mit einem schicken Set Reithandschuhe. Wir haben Tamara Schmidt gefragt, warum sie das niederländische Team dafür ausgewählt hat. Im folgenden Video hören Sie ihre Antwort. Wir waren noch mehr überrascht von ihrer Antwort.
 
Because of the tension that the entire team feels today with so many F1 riders in the track, we just come back to a nice surprise that we experienced last Monday. Entirely unexpected, the Dutch team was surprised by exhibitor HaukeSchmidt Finest Gloves by a chic set of riding gloves. We asked Tamara Schmidt why she had chosen the Dutch team for that. In the following video you will hear her answer in German. We were even more surprised by her answer.