Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe word ik lid van de vereniging?

Je kunt lid worden via deze link

Ik wil mijn paard overschrijven, hoe gaat dat?

Teneinde de afhandeling van de registratie van een nieuwe eigendomsverhouding (afstammingsbewijs op naam van de nieuwe eigenaar) van reeds bij het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden geregistreerde paarden, als gevolg van bijvoorbeeld verkoop of schenking te bevorderen, verzoeken wij u als volgt te handelen:

  1. De oude eigenaar en de nieuwe eigenaar vullen het formulier registratie eigendomsoverdracht volledig in en ondertekenen het beiden;
  2. Indien de nieuwe eigenaar nog geen lid is van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden vult deze tevens de aanvullende vragen in. Door invulling en ondertekening verklaart de nieuwe eigenaar lid te willen worden van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden.
  3. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier wordt samen met het eerder door het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden afgegeven originele afstammingsbewijs verzonden te worden aan:

NSIJP Postbus 84 8430 AB Oosterwolde (Fr)

Na ontvangst van de hierboven onder 3. genoemde stukken wordt het verzoek tot registratie van de nieuwe eigendomsverhouding in behandeling genomen. Tevens wordt er een nota gemaakt voor de in verband met de registratie van de eigendomsoverdracht (afstammingsbewijs op naam van de nieuwe eigenaar) verschuldigde bedragen. Na ontvangst van de betaling van de verschuldigde bedragen wordt een nieuw afstammingsbewijs gemaakt met daarop vermeld de nieuwe eigenaar en wordt dit aan de nieuwe eigenaar gezonden.

Mijn paard is overleden, hoe geef ik dit door aan het stamboek?

Voor een correcte afwikkeling wil ik je verzoeken bijgaand formulier in te vullen en deze samen met het originele afstammingsbewijs en origineel paspoort naar ons op te sturen. Indien je dit voor herinnering terug wilt is dit mogelijk, dit kun je “gewoon” op het formulier erbij zetten. Indien je statiegeld hebt betaald voor het afstammingsbewijs (dit staat rechts onder in de hoek) kun je ook een rekeningnummer vermelden waarop dit retour gestort kan worden.

Wij maken de documenten hier ongeldig en sturen het (indien van toepassing) vervolgens retour.

Fokkerij

Hoe meld ik mijn veulen aan bij het stamboek?

Van de hengstenhouder heb je een dekbon/geboortebericht ontvangen waarmee je de geboorte kunt melden. Het originele bewijs vul je in en stuur je op naar het stamboekkantoor.

Waar vind ik de lijst met goedgekeurde hengsten?

Wij hopen op korte termijn een lijst te kunnen publiceren met hengsten welke in Nederland zijn goedgekeurd en ter dekking staan.

Sport

Moet ik lid van de vereniging zijn om wedstrijden te rijden?

Sinds 2009 is er vastgelegd dat elke ruiter die deelneemt aan officiële NSIJP wedstrijden lid moet zijn van de vereniging. Als niet NSIJP-lid is enkel deelname aan verenigingswedstrijden en gaedingakeppni’s mogelijk; dit is terug te vinden in de uitvoeringsregeling wedstrijdindeling.

Begrazing

Categorieën
Veelgestelde vragen
  • Algemeen
  • Fokkerij
  • Sport
  • Begrazing