klankbordbijeenkomst Fokkerij

15 juli
Vergaderingen
15-07-2022 t/m 15-07-2022

Uitnodiging voor alle geïnteresseerden: Denk mee over de toekomst van de fokkerij in Nederland!

 

Datum: 15 juli
Tijdstip: Inloop vanaf 19:30, start 20:00-22:00
Locatie: De Schakel, Nijkerk

 

Doel van de bijeenkomst

Het fokkerijbeleid van het NSIJP is gericht op rasverbetering. Dat is van belang om te kunnen garanderen dat de IJslander een gezond raspaard blijft en bovendien een geschikt rijpaard voor zijn eigenaar. Om rasverbetering te kunnen bewerkstelligen, is het allereerst van belang om te bepalen wat we daar eigenlijk mee bedoelen. Vervolgens is het zaak om te bepalen hoe we deze rasverbetering kunnen realiseren en tenslotte op welke manier we dat kunnen toetsen. De fokkerij-commissie wil daarom met de leden in gesprek over dit thema.

De nieuwe stamboeksecretaris Thomas Gregoire en zijn commissie hebben een visie op rasverbetering, welke aspecten daarvan de komende jaren aandacht nodig hebben en op welke wijze. Deze visie zullen we kort presenteren om vervolgens met de leden in gesprek te gaan over het thema “rasverbetering”. De uitkomsten van deze ledenraadpleging zullen onder andere meegenomen worden in het te schrijven 3-jaren beleidsplan dat in 2023 start.

 

Rasverbetering. Wat bedoelen we daarmee?

We zijn liefhebbers van het IJslandse paard omwille van de eigenschappen van dit unieke ras. Het karakter, de gezondheid, de bouw of de gangen kunnen elk voor zich redenen zijn om van dit veelzijdige paard te houden. Juist om die vele afzonderlijke eigenschappen te kunnen behouden is het van belang om gericht beleid te ontwerpen, waarbij alle perspectieven op rasverbetering in het geding gebracht worden. Dat kan soms voor lastige afwegingen zorgen. Zo kunnen we wel willen streven naar het fokken van de beste sportpaarden, maar mag dat de gezondheid en levensduur niet aantasten. Of willen we bijvoorbeeld de grote kleurenvariatie in stand houden, zonder in te boeten aan de kwaliteiten van de IJslander als rijpaard. We willen graag met de leden in gesprek om te horen wat zij in dit opzicht belangrijk vinden en luisteren graag naar jullie opvattingen over de keuzes die de vereniging in dit opzicht zou moeten maken.

 

We hopen elkaar daar te zien!
De Fokkerij Commissie

15 juli
Vergaderingen
15-07-2022 t/m 15-07-2022
Contactgegevens
de Schakel
Nijkerk