Informatie en discussie bijeenkomst: "Bewegings-analyse: meten is weten"

01 maart
Vergaderingen
01-03-2019

Zalencentrum De Schakel, Nijkerk. Aanvang 20.00 uur. Opgave deelname bijeenkomst: info@nsijp.nl

De analyticus (Ir John Voskamp - Rosmark Consultancy) en de fysiotherapeut (Guy Blom - Fysiotherapie) bespreken mogelijke relevantie voor jurering en diagnostiek bij de IJslander

Hoe beweegt het paard, wanneer hebben de benen een steunfase en wanneer een zweeffase bij draf en galop? Rond 1870 waren  dat heikele discussiepunten.  Bewegingsanalyse bracht uitkomst en Muybridge gaf de oplossing door toen met behulp van  een fotografische plaat vast te leggen wanneer er sprake was van een steun- of zweeffase en een zweefmoment (fig.1).


 Toch blijkt nog altijd dat het waarnemen en beoordelen van een gang en van de takt voor het menselijk oog en brein een lastige opgave is. De gebruikelijke manier in de 19 eeuw om een springend paard af te beelden is te zien in fig.2 (J.F.Herring), maar wat is hier fout?

Anno 2019 Meten is weten! Nieuwe opnametechnieken en analyse methoden brengen uitkomst. De laatste paar jaar wordt er in het wetenschappelijk onderzoek en de technologie vooruitgang geboekt. Met het plaatsen van sensoren en computermatig analyseren van de gegevens  is er sprake van toenemend inzicht in het gangenpatroon, de beenzetting en de beweging bij de IJslander. Samenwerking  tussen o.a.  Holar, Universiteiten in Utrecht, Twente en Uppsala en  Rosmark Consultancy (NL) heeft  waardevolle nieuwe informatie opgeleverd.

Het NSIJP wil u graag op de hoogte brengen over de huidige stand van de techniek en recente ontwikkeling. Daarnaast zullen relevantie voor jurering (sport, fokkerij), mogelijke bijdrage bij training en bij kreupelheids-diagnostiek ter sprake komen. 

 

 

01 maart
Vergaderingen
01-03-2019
Contactgegevens
De Schakel
Nijkerk