Jonge Merriekeuring Kaatsheuvel

17 maart
Keuringen
17-03-2024 t/m 17-03-2023

Tot nu toe was er (en blijft ook) tijdens de merrie- en veulenkeuringen in september de mogelijkheid om een merrie (met of zonder veulen) aan de hand te laten beoordelen door de jury. Een dergelijke beoordeling leidt – behalve tot inzicht – tot opname in het Stamboek voor de merrie. De primaire registratie van niet beoordeelde paarden vindt plaats in het Basisboek. Omdat het voor fokkers heel interessant én nuttig kan zijn om direct voorafgaand aan het dekseizoen wat meer informatie te hebben aangaande de merrie(s) waarmee het voornemen bestaat om te gaan fokken, heeft de Fokkerijcommissie besloten om dit jaar ook in maart – voorlopig op twee plekken in het land – een (jonge) merriekeuring aan te bieden. De opzet is geheel vergelijkbaar aan die van de keuringen in september, evenals de gehanteerde – lineaire – beoordelingsschaal. Merries mogen beslagen of onbeslagen worden voorgesteld.

Merries kunnen worden aangemeld vanaf het jaar dat ze drie worden, dus geboren zijn in 2021 of eerder.

Uiteraard kan er op één dag door de jury onder leiding van Tom Bujijtelaar maar een beperkt aantal merries worden beoordeeld, dus té lang wachten met aanmelden kan ertoe leiden dat er geen plek meer beschikbaar is.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier en de kosten voor een dergelijke keuring bedragen € 45,50.   

17 maart
Keuringen
17-03-2024 t/m 17-03-2023
Contactgegevens
Manege de Duikse Hoef
Kaatsheuvel