Jonge Hengstenkeuring 2023

30 april
Keuringen
30-04-2023 t/m 30-04-2023

De inschrijving voor de Jonge Hengstenkeuring is geopend. Deze vindt dit keer plaats op 30 april 2023 op de prachtige locatie van stal frá Álftakoti in Hazerswoude-dorp en staat open voor jonge hengsten van drie (2020) en vier (2019) jaar oud.

Hieronder het inschrijfformulier; let op de inschrijving sluit op 15 april a.s.:

DNA verificatie
Van alle aan de Jonge Hengstenkeuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2023 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste Gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal plaatsvinden naar FEIF standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Vaccinatieregels
Ook in 2023 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 103,00 (incl. BTW)
Voor hengsten is een box verplicht. 

Uitschrijven kan tot en met de sluitingsdatum (14 april), daarna is het inschrijfgeld verschuldigd, dit geldt ook wanneer de hengst alsnog niet deelneemt.

INSCHRIJFFORMULIER

 

30 april
Keuringen
30-04-2023 t/m 30-04-2023
Contactgegevens
fam. Hoogendoorn
Hazerswoude-Dorp