FIZO keuring

04 juni
Keuringen
04-06-2022 t/m 05-06-2022
Let op: de datum van de a.s. FIZO keuring onder het zadel in Hazerswoude is gewijzigd.

Belangrijke informatie met betrekking tot de a.s. FIZO keuring Hazerswoude

Let op: de datum van de a.s. FIZO keuring onder het zadel  in Hazerswoude is gewijzigd; de keuring is – op verzoek van de FEIF - een dag vervroegd en zal dus plaatsvinden op 4 en 5 juni op de locatie van de familie Hoogenboom in Hazerswoude-Dorp, waarbij – al naar gelang het aantal deelnemers – het meten al op vrijdagavond 3 juni zal plaatsvinden.

De inschrijving is met ingang van vandaag geopend, via de NSIJP site. De inschrijving staat open voor hengsten – merries – en (mits voldoende ruimte in het programma) ruinen vanaf vijf jaar (2017 en ouder), waarbij zowel het exterieur als de rijeigenschappen worden beoordeeld. Met het oog op het maken van een tijdschema en indeling kan worden ingeschreven tot en met zondag 22 mei a.s..

Aandachtspunt: voor hengsten geldt dat, om aan de keuring te kunnen deelnemen, vooraf spatfoto’s moeten worden gemaakt; dit geschiedt volgens een vast protocol, maar kan op zichzelf wordt gedaan bij elk erkende dierenkliniek die over een faciliteit beschikt waar röntgenfoto’s kunnen worden gemaakt. Alle foto’s worden echter beoordeeld door de Veterinaire kliniek in Utrecht.

Voor alle deelnemende paarden, ook merries en ruinen, geldt ook dat tevoren  DNA moeten worden bepaald. Dat houdt in dat het Stamboekbureau het verzoek moet krijgen om -reeds in bezit zijnde haren – op te sturen naar Van Haeringen laboratorium, waarna het DNA kan worden vastgelegd. Van in NL geboren paarden is het Stamboekbureau op zichzelf in het bezit van deze haren, maar dat kan anders zijn waar het in het buitenland geboren paarden betreft, dan zal het stamboekbureau alsnog de beschikking moeten krijgen over haren. Fokkers-eigenaren dienen echter in alle gevallen het Stamboekbureau te vragen om over te gaan tot DNA-bepaling, voor hengsten geldt bovendien dat het DNA op ouderschap moet zijn geverifieerd. Beide procedures nemen wat tijd, enkele weken, in beslag en het verzoek dient dan ook zo spoedig mogelijk aan het Stamboekbureau info@nsijp.nl te worden gedaan.

Dus schrijf snel in, laat DNA vastleggen en maak  – voor hengsten – op korte termijn een afspraak voor spatfoto’s.

04 juni
Keuringen
04-06-2022 t/m 05-06-2022
Contactgegevens
Hazerswoude