Werkgroep Begrazingen

De werkgroep begrazingen heeft als taak het beheren van de begrazingsgebieden van de vereniging. In deze natuurgebieden kunnen jonge IJslanders kunnen opgroeien tot nuchtere, evenwichtige paarden.

Momenteel worden de begrazingsgebieden beheerd door:

Mirella Bast (Groesplaat)
Koen Elshout (Markizaat)
Annechien Wijnbergh (Junner Koeland)
Venus van Asperen (Junner Koeland)

Het NSIJPkantoor is verantwoordelijk voor de administratie rondom de begrazingen en zijn het contactpunt voor al je vragen rondom de begrazingen. Jacob-Jan Rijnberg is vanuit het bestuur betrokken bij Begrazingen.