Samenstelling ledenraad

De Ledenraad is hét orgaan binnen de vereniging dat het beleid uitstippelt en in de gaten houdt en jullie daarin vertegenwoordigt.

Momenteel wordt de ledenraad gevormd door:

Ivo Cleuren (voorzitter)
vacant (secretaris)
Rineke Louws (vice-voorzitter)
Martje Fentener van Vlissingen
Ingrid Weijers
Tom Buijtelaar
Remco de Munck
Nanco Lekkerkerker
Bram van Steen
Marianne Timmerman
Ineke de Groot
Brigit van Loggem
Marije Boersma
Zwana de Vries
Loet Gerritsen van de Hoeve
Jantine Pel
Inge Wigbers
Roel Wijmenga
Bernadette Kramer
Maartje de Haan
Johanna Schulz
Mark Timmerman
Eva Beun
Josien Warris
Marc Dusseau
Dieuwertje van Muyden
Florian Bakels
Gerda Casimir
Marina van der Bunt
Anneke Hallebeek
Karin Hazelhof
Anton van Kamp
Toy Merx
Marieke BoonHans Stupers
Christa Rike
Kristel Spanjers
Isabelle de Jong
Maxime de Bruijn
Henk van der Velde
Christianne Remmé

Een overzicht van Motivatie en CV vindt u in bijgaand document