Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, bereidt (samen met commissies en werkgroepen) beleid voor en zorgt voor de uitvoering daarvan. Het bestuur krijgt daarbij ondersteuning van het NSIJPkantoor.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de ledenraad kiest de bestuursleden.

 

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

vacant (Voorzitter)
Carla Kemme – Kroonsberg (Stamboeksecretaris / Fokkerij)
Bert den Uijl (Sportcommissaris en interim-voorzitter)
Ada Kramer (Educatie en Recreatie)
Jacob Jan Rijnberg (Penningmeester / Projecten)
Lieke van Poucke (Secretaris / Jeugd)