Aanmeldingen & selectie begrazing Markiezaat

30-12-2022
Aanmeldingen & selectie begrazing Markiezaat

Als bestuur van NSIJP onderhouden wij de contacten met het begrazingsgebied Markiezaat in Zuidwest Brabant. Hier kunnen jaarlijks een aantal hengstveulens worden ingeschaard en onze fokkende leden maken hier graag gebruik van.

Het aantal aanmeldingen voor deze begrazing is dan ook regelmatig groter dan het aantal beschikbare plaatsen, waardoor wij genoodzaakt zijn om te selecteren. Om dit selecteren zo transparant mogelijk te maken delen we graag de bijbehorende werkwijze:

-> Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, dan krijgen hengsten van door het NSIJP goedgekeurde dekhengsten voorrang. Deze goedkeuring moet behaald zijn op het moment van dekken.

  • Als er vervolgens nog altijd meer geselecteerde veulens op de lijst staan dan dat er beschikbare plekken zijn, wordt er geloot.
  • Als er na de eerste selectie juist minder geselecteerde veulens op de lijst staan dan dat er beschikbare plekken zijn, dan wordt er onder de veulens zonder goedgekeurd vaderdier geloot.

Met dit beleid proberen we recht te doen aan onze ambitie om het fokken met goedgekeurde dekhengsten te stimuleren en toch zoveel mogelijk leden toe te laten tot de begrazing.

Inschrijven voor de begrazing kan via het document Inschrijving Begrazing, dat je bij Documenten kunt vinden onder Begrazingen.

Het bestuur NSIJP

Foto: Laura Sijm